Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta IB reda na teritoriji grada Sombora-deonica: od ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 12 kod mesta Sombor do administrativne granice sa opštinom Kula kod mesta Kljajićevo, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 15.05.2023. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta IB reda na teritoriji grada Sombora-deonica: od ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 12 kod mesta Sombor do administrativne granice sa opštinom Kula kod mesta Kljajićev;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta IB reda na teritoriji grada Sombora-deonica: od ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 12 kod mesta Sombor do administrativne granice sa opštinom Kula kod mesta Kljajićev;  183 MB
  3. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta IB reda na teritoriji grada Sombora-deonica: od ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 12 kod mesta Sombor do administrativne granice sa opštinom Kula kod mesta Kljajićev; 86 MB
  4. Katastarsko-topografski plan Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta IB reda na teritoriji grada Sombora-deonica: od ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 12 kod mesta Sombor do administrativne granice sa opštinom Kula kod mesta Kljajićev; 17,5 MB
  5. Projekat geodetskog obeležavanja uz Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta IB reda na teritoriji grada Sombora-deonica: od ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 12 kod mesta Sombor do administrativne granice sa opštinom Kula kod mesta Kljajićev. 51, 3 MB