Urbanistički projekat za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Batrovci“ na autoputu E-70, Opština Šid, investitora Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd, 08.08.2022. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Batrovci“ na autoputu E-70, Opština Šid;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Batrovci“ na autoputu E-70, Opština Šid;