Urbanistički projekat za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Horgoš“, na autoputu E-75, Opština Kanjiža, investitora Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd, 22.07.2022. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Horgoš“, na autoputu E-75, Opština Kanjiža;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju objekta turističko-komercijalnog sadržaja na graničnom prelazu „Horgoš“, na autoputu E-75, Opština Kanjiža;