Urbanistički projekat za izgradnju prodajno skladišnog objekta – salona bele tehnike, spratnosti P+0, u delu P+1 i P+2, Ulica Stepe Stepanovića b.b. u Vršcu, na katastarskoj parceli broj 9/8 KO Vršac, investitora „TRGO-BAN“ d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog 32, Vršac, 14.03.2022. godine

  1.  Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju prodajno skladišnog objekta – salona bele tehnike, spratnosti P+0, u delu P+1 i P+2, Ulica Stepe Stepanovića b.b. u Vršcu, na katastarskoj parceli broj 9/8 KO Vršac;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju prodajno skladišnog objekta – salona bele tehnike, spratnosti P+0, u delu P+1 i P+2, Ulica Stepe Stepanovića b.b. u Vršcu, na katastarskoj parceli broj 9/8 KO Vršac.