Urbanistički projekat za izgradnju sistema za povećanje supstitucije alternativnih goriva i novog RMP filtera na k.p. 1461/8 KO Beočin, investitora „Lafarge“ Beočinska fabrika cementa d.o.o. Beočin, Trg Beočinske fabrike cementa 1, Beočin, 31.01.2022. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekat za izgradnju sistema za povećanje supstitucije alternativnih goriva i novog RMP filtera na k.p. 1461/8 KO Beočin;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju sistema za povećanje supstitucije alternativnih goriva i novog RMP filtera na k.p. 1461/8 KO Beočin.