Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bački Breg” između Republike Srbije i Republike Mađarske na katastarskim parcelama sve u KO Bački Breg, Grad Sombor, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 29.03.2022. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bački Breg” između Republike Srbije i Republike Mađarske na katastarskim parcelama sve u KO Bački Breg, Grad Sombor;
  2. Dopuna Potvrde Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bački Breg“ između Republike Srbije i Republike Mađarske na katastarskim parcelama sve u KO Bački Breg, Grad Sombor
  3. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bački Breg” između Republike Srbije i Republike Mađarske na katastarskim parcelama sve u KO Bački Breg, Grad Sombor.