Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije kompleksa trafostanica 33(35)/400 kV sa zasebnim komandno pogonskim zgradama za vetroparkove „Čibuk 1“ i „Čibuk 2“ i priključno razvodnog postrojenja 400 kV sa komandno pogonskom zgradom na katastarskim parcelama 4381/1, 4382/2 i 4382/5 KO Mramorak, investitora „Čibuk 2 Wind Energy” d.o.o. Beograd-Vračar, Resavska 23, Beograd, 22.06.2022. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije kompleksa trafostanica 33(35)/400 kV sa zasebnim komandno pogonskim zgradama za vetroparkove „Čibuk 1“ i „Čibuk 2“ i priključno razvodnog postrojenja 400 kV sa komandno pogonskom zgradom na katastarskim parcelama 4381/1, 4382/2 i 4382/5 KO Mramorak;
  2. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije kompleksa trafostanica 33(35)/400 kV sa zasebnim komandno pogonskim zgradama za vetroparkove „Čibuk 1“ i „Čibuk 2“ i priključno razvodnog postrojenja 400 kV sa komandno pogonskom zgradom na katastarskim parcelama 4381/1, 4382/2 i 4382/5 KO Mramorak – TEKSTUALNI DEO;
  3. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije kompleksa trafostanica 33(35)/400 kV sa zasebnim komandno pogonskim zgradama za vetroparkove „Čibuk 1“ i „Čibuk 2“ i priključno razvodnog postrojenja 400 kV sa komandno pogonskom zgradom na katastarskim parcelama 4381/1, 4382/2 i 4382/5 KO Mramorak – GRAFIČKI DEO.