Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bogojevo” između Republike Srbije i Republike Hrvatske na katastarskim parcelama sve u KO Bogojevo, Opština Odžaci, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 18, Beograd, izrađene i overene od strane Društva za projektovanje i inženjering „Šidprojekt“ d.o.o. Šid, Kneza Miloša br. 2, Šid, broj tehničke dokumentacije 57/2020-UP iz decembra 2021. godine