Секретар Ерцег отворио радионицу о имплементацији директива ЕУ у области микропластике

Радионица „Усвајање правних тековина Европске уније у области микропластике у национално законодавство Републике Србије“ одржана је данас на Универзитету „Едуконс“ у Сремској Каменици, који је руководилац овог пројекта финансираног од стране Европске уније, а партнери на пројекту су професори и истраживачи са Универзитета у Галвеју у Ирској и Института „Алтевеге“ у Немачкој.

Ово је прва радионица у области микропластике која се организује у оквиру пројекта GREENLand, а има за циљ окупљање стручњака, професионалаца, привредника и представника владиних и невладиних организација, као и размену информација о загађењу микропластиком и о стратегијама управљања.

Радионицу је отворио покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег, који је истакао значај ове теме будући да се о микропластици не говори довољно ни у Србији, ни у свету.

„Данас је све доступно, и технологија и развој често могу да буду штетни за човеково здравље. Микропластика је управо оно што се данас користи у одређеним производима у областима хигијене и исхране, а сведоци смо да је то многима непознаница. Одговарајућа законска регулатива Европске уније већ је добро одмакла и уведена су одређена ограничења“, рекао је секретар Ерцег и нагласио да је важно упознати ширу јавност са овим питањем, заузети став, радити на испитивању утицаја микропластике на животну средину и у домаћем законодавству успоставити оно што у Европској унији већ постоји.

Овом приликом су размењене информације о транспозицији и примени директива ЕУ којима се уређује област микропластике у националном законодавству Републике Србије, о ограничењима садржаја микропластике у производима у ЕУ, као и о утицају микропластике и нанопластике на здравље и животну средину. Посвећена је пажња и  изазовима у анализи микропластике, као и изворима секундарног загађења.

Учесницима се обратила и др Радмила Шеровић, виши саветник у Групи за координацију усаглашавања правних прописа ЕУ у области управљања отпадом и отпадним водама у Министарству заштите животне средине, објаснивши да је Република Србија, као земља кандидат, тренутно у фази усаглашавања својих прописа са европским.

„Директива 2019. је најновија директива која се односи на микропластику и у вези је са циркуларном економијом. Није уведена у национално законодавство, али је транспозиција почела па можемо рећи да је делимична. Садашње законодавство ЕУ има за циљ да се у земљама чланицама, али и кандидатима, изврши потпуна транспозиција директива и пратећих одлука у вези са стварањем отпада, дизајном производа и системом њихове поновне употребе“, рекла је Шеровићева.

На радионици су се обратили и ректор Универзитета „Едуконс“ проф. др Александар Андрејевић, деканица Факултета заштите животне средине на том универзитету др Мира Пуцаревић, начелница Одељења за хемикалије у Министарству заштите животне средине Соња Роглић, самостални саветник у том министарству Иван Ђуричковић, професорка на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ-у у Новом Саду проф. др Александра Тубић и шефица Одсека за индикаторе и  извештавање у Агенцији за заштиту животне средине др Драгана Видојевић.