Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за наставак експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север подржавањем лежишног притиска утискивањем воде,