Свечано потписивање уговора о финансирању и суфинансирању пројеката из области заштите животне средине

В.д. помоћника покрајинског секретара, Немања Ерцег уручио је данас, у Холу Покрајинске владе, уговоре за финансирање и суфинансирање израде пројектно-техничке документације за пројекте из области заштите животне средине, за 12 локалних самоуправа.

Након спроведеног јавног конкурса Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за доделу бесповратних новчаних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, представницима јединица локалних самоуправа уручени су уговори о финансирању и суфинансирању израде пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине. Циљ јавног конкурса је подршка јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката из области заштите животне средине и одрживог развоја, у складу са могућностима буџета АП Војводине.  

Потписници уговора су градови Зрењанин, Кикинда и Сомбор, као и општине Нова Црња, Житиште, Пећинци, Србобран, Опово, Жабаљ, Нови Бечеј, Шид и Сента, којима су по основу спроведеног јавног конкурса, наменски опредељена средства за финансирање и суфинансирање пројеката из области заштите животне средине.

Конкурс је спроведен у периоду од 08.11.2021. до 22.11.2021. године. Одлука о додели средстава објављена је  01.12.2021. године.

Укупан износ додељених буџетских средстава за финансирање и суфинансирање пројеката износи  46.000.000,00 динара.