Рани јавни увиду у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 30.03.2022. године до 13.04.2022. године.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000  Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 13.04.2022. године.