Урбанистички пројекат регулације Роковог потока у зони ДП 21 у Петроварадину, инвеститор Град Нови Сад, Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3, Нови Сад, 07.06.2023.године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта регулације Роковог потока у зони ДП 21 у Петроварадину;
  2. Урбанистички пројекат регулације Роковог потока у зони ДП 21 у Петроварадину.  34 МБ