Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским  разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 kV „Башаид“ на катастарској парцели број 8632/21 К.О. Башаид, инвеститора „BASAID WIND“ д.о.о. Београд-Стари Град, Светогорска број 4, Београд, 13.09.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонским  разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 kV „Башаид“ на катастарској парцели број 8632/21 К.О. Башаид;
  2. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским  разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 kV „Башаид“ на катастарској парцели број 8632/21 К.О. Башаид