Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: реконструкција и доградња производне хале на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, Улица Термовул, у Адашевцима, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид, Цара Душана 17, Шид, 19.05.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: реконструкција и доградња производне хале на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, Улица Термовул, у Адашевцима;
  2. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: реконструкција и доградња производне хале на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, Улица Термовул, у Адашевцима.