Урбанистички пројекат „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу“, инвеститора Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, 11.04.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу“; 1,1 МБ
  2. Урбанистички пројекат „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу“; 95.71 МБ
  3. Катастарско-топографски план за Урбанистички пројекат „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу“; 15,67 МБ
  4. Идејно решење уз Урбанистички пројекат „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу“. 173,86 МБ
  5. Идејно решење уз Урбанистички пројекат „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у зелену стазу“ – Главна свеска., 70,5 MБ