Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС – главне мерно регулационе станице (за снабдевање постојећег комплекса Еко градње д.о.о.) и интерне станице за снабдевање возила гасом на парцелама кат. бр. 15219. 15229/2 и 15220/3 КО Зрењанин I, и прикључног гасовода притиска већег од 16 бара на парцелама 15218, 15217 и 15216 КО Зрењанин I, инвеститора „Еко градња“ д.о.о. за производњу и уграђивање бетонске галантерије Зрењанин, Београдска бб, Зрењанин, 22.12.2021. године

  1. Потврда Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС и интерне станице за снабдевање возила гасом и прикључног гасовода притиска већег од 16 бара у Зрењанину;
  2. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС и интерне станице за снабдевање возила гасом и прикључног гасовода притиска већег од 16 бара у Зрењанину;
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС и интерне станице за снабдевање возила гасом и прикључног гасовода притиска већег од 16 бара у Зрењанину;