Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента „Lafarge BFC“ Беочин, инвеститора „Lafarge BFC” д.о.o., Трг БФЦ 1, Беочин, 05.07.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента „Lafarge BFC“ Беочин;
  2. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента „Lafarge BFC“ Беочин;
  3. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента „Lafarge BFC“ Беочин – Графички део