Урбанистички пројекат за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора – деоница: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут Iб реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем Iб реда број 12, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 06.12.2021. године

  1. Потврда Урбанистички пројекат за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора-Текстуални део;
  3. Урбанистички пројекат за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора-Графички део;
  4. Урбанистички пројекат за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора-Идејно решење;
  5. Катастарско топографски план за израду Урбанистички пројекат Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута Iб реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора;