Урбанистички пројекат за изградњу државног пута IБ реда на територији града Сомбора-деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 15.05.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда на територији града Сомбора-деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићев;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу државног пута IБ реда на територији града Сомбора-деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићев;  183 МБ
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат за изградњу државног пута IБ реда на територији града Сомбора-деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићев; 86 МБ
  4. Катастарско-топографски план Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда на територији града Сомбора-деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићев; 17,5 МБ
  5. Пројекат геодетског обележавања уз Урбанистички пројекат за изградњу државног пута IБ реда на територији града Сомбора-деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићев. 51, 3 МБ