Урбанистички пројекат за изградњу комплекса самоуслужне перионице на к.п. 8047/4 КО Бечеј, инвеститора „Real Estate Equipment“ д.о.о. Бечеј, Новосадска 10, Бечеј, 25.08.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса самоуслужне перионице на к.п. 8047/4 КО Бечеј;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу комплекса самоуслужне перионице на к.п. 8047/4 КО Бечеј;