Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид, инвеститора Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 08.08.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“ на аутопуту Е-70, Општина Шид;