Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Хоргош“, на аутопуту Е-75, Општина Кањижа, инвеститора Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 22.07.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Хоргош“, на аутопуту Е-75, Општина Кањижа;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Хоргош“, на аутопуту Е-75, Општина Кањижа;