Урбанистички пројекат за изградњу објекта за топло цинковање са пратећом инфраструктуром на катастарској парцели број 6142/2 КО Нова Пазова, инвеститора Предузеће за заштиту металних производа „ГРАДИНА ЦИНК“ д.о.о. Београд-Земун, 31.05.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за топло цинковање са пратећом инфраструктуром на катастарској парцели број 6142/2 КО Нова Пазова;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу објекта за топло цинковање са пратећом инфраструктуром на катастарској парцели број 6142/2 КО Нова Пазова;
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат за изградњу објекта за топло цинковање са пратећом инфраструктуром на катастарској парцели број 6142/2 КО Нова Пазова.