Урбанистички пројекат за изградњу пословног комплекса – складиште и претакалиште запаљивих течности у Улици Дунавска бр. 63, Ковин, на к.п. 3992/2, к.п. 9326, делу к.п. 9318, делу к.п. 10472/1, делу к.п. 9329/1 и делу к.п. 10481, све КО Ковин, инвеститора „Euro KB Rent“ д.о.о. Београд-Вождовац, Љубе Чупе 5, Београд, 29.05.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса – складиште и претакалиште запаљивих течности у Улици Дунавска бр. 63, Ковин, на к.п. 3992/2, к.п. 9326, делу к.п. 9318, делу к.п. 10472/1, делу к.п. 9329/1 и делу к.п. 10481, све КО Ковин;
  2. Допуна потврде Урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса – складиште и претакалиште запаљивих течности у Улици Дунавска бр. 63, Ковин, на к.п. 3992/2, к.п. 9326, делу к.п. 9318, делу к.п. 10472/1, делу к.п. 9329/1 и делу к.п. 10481, све КО Ковин
  3. Урбанистички пројекат за изградњу пословног комплекса – складиште и претакалиште запаљивих течности у Улици Дунавска бр. 63, Ковин, на к.п. 3992/2, к.п. 9326, делу к.п. 9318, делу к.п. 10472/1, делу к.п. 9329/1 и делу к.п. 10481, све КО Ковин. 73,8 МБ