Урбанистички пројекат за изградњу продајно складишног објекта – салона беле технике, спратности П+0, у делу П+1 и П+2, Улица Степе Степановића б.б. у Вршцу, на катастарској парцели број 9/8 КО Вршац, инвеститора „ТРГО-БАН“ д.о.о. за унутрашњу и спољну трговину Вршац, Трг Светог Теодора Вршачког 32, Вршац, 14.03.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу продајно складишног објекта – салона беле технике, спратности П+0, у делу П+1 и П+2, Улица Степе Степановића б.б. у Вршцу, на катастарској парцели број 9/8 КО Вршац;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу продајно складишног објекта – салона беле технике, спратности П+0, у делу П+1 и П+2, Улица Степе Степановића б.б. у Вршцу, на катастарској парцели број 9/8 КО Вршац.