Урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и доградњу пословног комплекса за складиштење житарица у Руменци, Руменка, Улица Кисачки пут 3, к.п. 47/4 КО Руменка, инвеститора  „RWA Србија“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 67, Нови Београд, 10.04.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу, реконструкцију и доградњу пословног комплекса за складиштење житарица у Руменци, Руменка, Улица Кисачки пут 3, к.п. 47/4 КО Руменка; 1,1 MB
  2. Урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и доградњу пословног комплекса за складиштење житарица у Руменци, Руменка, Улица Кисачки пут 3, к.п. 47/4 КО Руменка. 48,3 MB