Урбанистички пројекат за изградњу система за повећање супституције алтернативних горива и новог RMП филтера на к.п. 1461/8 КО Беочин, инвеститора „Lafarge“ Беочинска фабрика цемента д.о.о. Беочин, Трг Беочинске фабрике цемента 1, Беочин, 31.01.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекат за изградњу система за повећање супституције алтернативних горива и новог RMП филтера на к.п. 1461/8 КО Беочин;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу система за повећање супституције алтернативних горива и новог RMП филтера на к.п. 1461/8 КО Беочин.