Урбанистички пројекат за изградњу трансформаторске станице ТС 400/35 kV „Ветрозелена“ (делови катастарских парцела број 3557, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин), инвеститора „Ветрозелена“ д.о.о. Београд – Врачар, Масарикова 5/20, Београд, 06.12.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу трансформаторске станице ТС 400/35 kV „Ветрозелена“ (делови катастарских парцела број 3557, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин);
  2. Урбанистички пројекат за изградњу трансформаторске станице ТС 400/35 kV „Ветрозелена“ (делови катастарских парцела број 3557, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин);
  3. Идејно решење Урбанистичког пројекта за изградњу трансформаторске станице ТС 400/35 kV „Ветрозелена“ (делови катастарских парцела број 3557, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин).