Урбанистички пројекат за мешовити вод 110 kV TS Инђија 2 – ТС Нови Сад 3 – Деоница Ц – надземни део вода увођење у ТС Инђија 2, инвеститора Акционарско друштво „Електромреже Србије“, Кнеза Милоша 11, Београд, 28.07.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за мешовити вод 110 kV TS Инђија 2 – ТС Нови Сад 3 – Деоница Ц – надземни део вода увођење у ТС Инђија 2;
  2. Урбанистички пројекат за мешовити вод 110 kV TS Инђија 2 – ТС Нови Сад 3 – Деоница Ц – надземни део вода увођење у ТС Инђија 2.