Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације, катастарске парцеле број 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540/1, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1,3562/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581,3582, 3583, 3584 КО Војловица и 6964/2, 6964/3, 6965/6, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390, 16000 KO Панчево, за реконструкцију противпожарног система комплекса Рафинерије нафте Панчево, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, 20.02.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију противпожарног система комплекса Рафинерије нафте Панчево;
  2. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију противпожарног система комплекса Рафинерије нафте Панчево 77.2 MB
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију противпожарног система комплекса Рафинерије нафте Панчево 79.1 MB