Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бачки Брег“ између Републике Србије и Републике Мађарске на катастарским парцелама све у КО Бачки Брег, Град Сомбор, инвеститора Јавно предузеће „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, 29.03.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бачки Брег“ између Републике Србије и Републике Мађарске на катастарским парцелама све у КО Бачки Брег, Град Сомбор;
  2. Допуна Потврде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бачки Брег“ између Републике Србије и Републике Мађарске на катастарским парцелама све у КО Бачки Брег, Град Сомбор
  3. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бачки Брег“ између Републике Србије и Републике Мађарске на катастарским парцелама све у КО Бачки Брег, Град Сомбор.