Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Шид“, Општина Шид, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 07.10.2021. године

  1. Потврда Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Шид“, Општина Шид;
  2. Урбанистички пројекат Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Шид“, Општина Шид