Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу заједничког граничног прелаза на локацији Сремска Рача, на деоници новог ауто-пута између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, на катастарским парцелама све у КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд, 24.04.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу заједничког граничног прелаза на локацији Сремска Рача, на деоници новог ауто-пута између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, на катастарским парцелама све у КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица; 1,2 MB
  2. Урбанистички пројекат за изградњу заједничког граничног прелаза на локацији Сремска Рача, на деоници новог ауто-пута између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, на катастарским парцелама све у КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица – Књига 1; 55 MB
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат за изградњу заједничког граничног прелаза на локацији Сремска Рача, на деоници новог ауто-пута између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, на катастарским парцелама све у КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица – Књига 2; 32,2MB
  4. Идејно решење уз Урбанистички пројекат за изградњу заједничког граничног прелаза на локацији Сремска Рача, на деоници новог ауто-пута између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, на катастарским парцелама све у КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица – Књига 2_2; 29,9 MB
  5. Документација Урбанистичког пројекта за изградњу заједничког граничног прелаза на локацији Сремска Рача, на деоници новог ауто-пута између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, на катастарским парцелама све у КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица – Књига 4. 37,9 MB