Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације комплекса трафостаница 33(35)/400 kV са засебним командно погонским зградама за ветропаркове „Чибук 1“ и „Чибук 2“ и прикључно разводног постројења 400 kV са командно погонском зградом на катастарским парцелама 4381/1, 4382/2 и 4382/5 КО Мраморак, инвеститора „Čibuk 2 Wind Energy” д.о.o. Београд-Врачар, Ресавска 23, Београд, 22.06.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације комплекса трафостаница 33(35)/400 kV са засебним командно погонским зградама за ветропаркове „Чибук 1“ и „Чибук 2“ и прикључно разводног постројења 400 kV са командно погонском зградом на катастарским парцелама 4381/1, 4382/2 и 4382/5 КО Мраморак;
  2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације комплекса трафостаница 33(35)/400 kV са засебним командно погонским зградама за ветропаркове „Чибук 1“ и „Чибук 2“ и прикључно разводног постројења 400 kV са командно погонском зградом на катастарским парцелама 4381/1, 4382/2 и 4382/5 КО Мраморак – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО;
  3. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације комплекса трафостаница 33(35)/400 kV са засебним командно погонским зградама за ветропаркове „Чибук 1“ и „Чибук 2“ и прикључно разводног постројења 400 kV са командно погонском зградом на катастарским парцелама 4381/1, 4382/2 и 4382/5 КО Мраморак – ГРАФИЧКИ ДЕО.