Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу кабловске деонице мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП Бела Анта, од ТС Панчево 2 до стуба број 6 и мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП „Бела Анта“ на деоници УС05-УС06, инвеститора а.д. „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11, Београд, финансијера Привредно душтво „Wellbury-Bela Anta“ д.о.о. Београд, Жарка Обрешког 23, Београд, 31.03.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу кабловске деонице мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП Бела Анта, од ТС Панчево 2 до стуба број 6 и мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП „Бела Анта“ на деоници УС05-УС06; 1,23 МБ
  2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу кабловске деонице мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП Бела Анта, од ТС Панчево 2 до стуба број 6 и мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП „Бела Анта“ на деоници УС05-УС06; 52,73 МБ
  3. Идејно решење Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу кабловске деонице мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП Бела Анта, од ТС Панчево 2 до стуба број 6 и мешовитог вода 2x110kV ТС Панчево 2 – ПРП „Бела Анта“ на деоници УС05-УС06. 7,73 МБ