Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 8050 КО Бечеј, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, 27.03.2023. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 8050 КО Бечеј;  1,06 МБ
  2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 8050 КО Бечеј. 68,1 МБ