Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за проширење комплекса „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, на катастарској парцели 5593/2 КО Ковин, инвеститора „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, Црвенка 76, Ковин, 24.05.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за проширење комплекса „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, на катастарској парцели 5593/2 КО Ковин;
  2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за проширење комплекса „West pharmaceutical services“ Београд д.о.о. Ковин, на катастарској парцели 5593/2 КО Ковин