Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МОР 50 bar од гасовода РГ 04-17/1 до ГМРС Велики Радинци на територији Града Сремска Митровица, инвеститора Предузеће за промет робе на велико и мало „Бобар-Бешка“ д.о.о. Нови Сад, Бранка Бајића 9ђ, Нови Сад, 23.12.2021. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МОР 50 bar од гасовода РГ 04-17/1 до ГМРС Велики Радинци на територији Града Сремска Митровица;
  2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МОР 50 bar од гасовода РГ 04-17/1 до ГМРС Велики Радинци на територији Града Сремска Митровица.