ОБАВЕШТАВАМО ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ДА НАЈАВУ КРЕТАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЗБОГ ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕСТАНКА РАДА САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИЗВРШЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ НА СЛЕДЕЋЕ МЕЈЛ АДРЕСЕ: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs и dko@sepa.gov.rs

ОБАВЕШТАВАМО ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ДА НАЈАВУ КРЕТАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЗБОГ ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕСТАНКА РАДА САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИЗВРШЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ НА СЛЕДЕЋЕ МЕЈЛ АДРЕСЕ:

Е-маил: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs
Е-маил: dko@sepa.gov.rs