За набавку опреме за сакупљање и одвожење комуналног отпада 60 милиона динара из покрајинског буџета

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписао је данас у Покрајинској влади уговоре о додели укупно 60 милиона динара за суфинансирање набавке камиона за сакупљање и одвожење комуналног отпада у Зрењанину, Пећинцима, Новој Црњи и Житишту.

Ресорни секретаријат покренуо je конкурс за набавку камиона смећара, с циљем да се ојача капацитет локалних самоуправа за управљање комуналним отпадом.

„На овом конкурсу смо подржали четири локалне самоуправе у набавци камиона смећара, али свакако у наредном  периоду планирамо да обезбедимо додатна средства и распишемо нови конкурс како би свака локална самоуправа у АП Војводини на адекватан начин могла да збрине комунални отпад на својој територији“,  казао је Ерцег и подсетио на то да је и Министарство животне средине претходно  донело одлуку о додели средстава за набавку камиона смећара локалним самоуправама на територији Покрајине.

Ерцег је најавио и то да ће се од наредне седмице наставити са поделом канти и контејнера за сакупљање мешовитог комуналног отпада.

„Циљ нам је да са зелених канти пређемо на плаве, и да кренемо полако у примарну сепарацију“, рекао је Ерцег и подсетио на то да је прошле године тај процес започет у регионалном центру са седиштем у Орому, односно у Севернобачком и Севернобанатском региону, а план је да се тај систем уведе и у остале локалне самоуправе.

Како је Ерцег још истакао, Покрајински  секретаријат за  урбанизам и заштиту животне средине  ће у наредном  периоду, што је став новоформиране Покрајинске владе, максималну пажњу посветити успостављању инфраструктурних објеката за управљање комуналним отпадом.

„Врло брзо очекујемо и изградњу нових центара, као и завршетак неопходне документације центара који су у припреми, како бисмо обезбедили средства из свих доступних извора“, навео је Ерцег.

Он је нагласио да је један од приоритета смањење броја дивљих депонија на подручју Војводине, и с тим у вези најавио да ће бити расписан конкурс за њихово уклањање.

Корисници добијених средстава навели су да њихове локалне самоуправе не би могле самостално да реализују набавку овакве опреме, која ће допринети томе да пружање услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада буде на високом нивоу. Истакли су да ће ова средства омогућити брже одвожење отпада, што ће грађанима донети бољи квалитет живота.