Заштићеним подручјима 15 милиона динара

Поводом јавног конкурса Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, намењеног улагањима у пројекте које реализују управљачи заштићених подручја на територији АП Војводине у току 2022. године,  данас су у Покрајинској влади потписани уговори вредни 15 милиона динара.

Ресорни секретаријат је буџетска средства усмерио на унапређивање укупно 25 заштићених подручја. Од специјалних резервата природе, то су Карађорђево, Краљевац, Горње Подунавље, Делиблатска пешчара, Окањ бара, Царска бара, Тителски брег, Обедска бара, Ковиљско-петроварадински рит, Слано Копово, Лудашко језеро, Селевењске пустаре и Пашњаци велике дропље. Средства су распоређена и за ревитализацију и заштиту Националног парка „Фрушка гора“, те паркова природе – Поњавица, Палић, Јегричка, Бељанска бара и Камараш, као и предела изузетних одлика – Вршачке планине, Суботичка пешчара, Аде и одсеци код Сланкамена и заштићених станишта – Мали вршачки рит и Бара Трсковача.

Уговоре је корисницима уручила подсекретарка Бранкица Табак, која је истакла да заштита подручја доприноси очувању екосистема и целе околине, што ствара услове за унапређење стандарда и здравља на националном нивоу.

„Нешто што је човеку дато бесплатно – природа на дар – на крају мора бити заштићено од истог тог човека путем институција и других видова организовања у систему. Желели смо да вам олакшамо посао на заштити онога од чега и наш живот зависи, јер је заштита животне средине одавно препозната као једна од најзначaјнијих области“, навела је Бранкица Табак.