ЗАТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у пограничном региону“

У петак 23.09.2022. године у Покрајинском заводу за заштиту природе одржана је затварајућа конференција пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у пограничном региону“, који се реализије у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина.

Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнери су: Министарство за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске из Бања Луке, Републичка управа за инспекцијске послове, Инспекторат Републике Српске из Бања Луке и Јавна научноистраживачка установa институт за заштиту и екологију Републике Српске из Бања Луке.

Пројекат је почео са реализацијом 05. априла 2021. године и трајаће 18 месеци, до 04. октобра 2022. године. Укупни буџет пројекта износи 516.938,13 ЕУР-а, а кофинансирање ЕУ (ИПА) фонда износи 84,99 % или максимално 439.345,71 ЕУР. Главни циљ пројекта је побољшање одрживог планирања заштите животне средине унапређивањем јавне службе (администрација, систем инспекције и надзора) у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама.

На затварајућој конференцији представљена је пројектна идеја, циљеви, активности и резултати пројекта.

Конференцију је отворио менаџер пројекта и в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег, који је истакао значај пројекта за Војводину и Републику Српску и презентовао пројектне циљеве, активности и резултате. На конференцији су се обратили и представници партнера на пројекту Министарства за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске, Републичке управе за инспекцијске послове, Инспектората Републике Српске и Јавне научноистраживачке установе – Институт за заштиту и екологију Републике Српске. Након тога је презентована мобилна апликација која је израђена у оквиру пројекта у циљу мапирања дивљих депонија и представљен је пројектни филм.