Затварајућа конференција у оквиру пројекта развоја прекограничног прелаза Сантово – Бачки Брег

У среду, 25. јануaра, с почетком у 12 часова, у просторијама ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (Железничка 6/V, Нови Сад), биће одржана затварајућа конференција у оквиру пројекта „Развој прекограничног прелаза Сантово – Бачки Брег са потребном царинарницом и објектима у функцији теретног саобраћаја”, који се реализује у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије.

На конференцији ће се обратити председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег.

Циљ пројекта је развој граничног прелаза Сантово – Бачки Брег за све врсте теретног саобраћаја, што ће омогућити проток свих врста робе и донети нове могућности у економском и социјалном развоју пограничних регија у Србији и Мађарској.

Пројекат се реализује у сарадњи партнера – ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и мађарске Националне агенције за инфраструктуру – NIF Zrt, уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.